Kriminalitet per land

#iksdagenval4 Milaw kampanjar i Östergötland

2020.06.12 00:48 mincoder #iksdagenval4 Milaw kampanjar i Östergötland

#iksdagenval4 Milaw kampanjar i Östergötland
Milaw bedriver en instensiv kampanjdag i Östergötland idag. Hon börjar i Mjölby, sedan rör sig vidare till Linköping och sist Norrköping. I Mjölby så har hon och partiet ställt upp sig vid galleria kvarnen och delar ut kaffe och mackor till de som ska börja arbeta i butikerna och de som gör lite shopping tidigt på morgonen. Då och då så ställs det frågor till Milaw, och andra kampanjarbetare, som dom raskt svarar på.
Först kommer en ung kvinna fram till Milaw och ställer en fråga.
Jag jobbar som föreskolelärare och tjänar 25 000, kommer ni höja min skatt?
Bra fråga! Det beror mycket på din situation, du kanske faktiskt får en sänkt skatt med en Socialdemokratisk regering vid rodret. Förväntar du dig ett stort arv?
Nej
Tjänar du en betydande mängd pengar på att sälja och köpa aktier?
Nej
Kör du en fossilbil till jobbet här i mjölby?
Nej, jag åker buss
Då kan jag säga att vi inte vill höja din skatt, vi vill faktiskt sänka din skatt. I vårt manifest så lägger vi fram välfärdsavdraget, som ett avdrag för de som jobbar inom offentlig sektor. Detta avdrag kommer ge dig mer pengar i fickan att kunna lägga använda för ditt eget bruk. Socialdemokraterna vill främst över den kommande mandatperioden höja skatten på kapital, som är internationellt sett låg, och sänka skatten på arbete. Det är inte rimligt att arvingar och börshajar betalar en lägre skatt än vårdbiträden och städare.
Näst så kommer en äldre dam fram till Milaw
Konservativ samlings partiledare sa att ni ljög om att högeralliansen vill försätta Sverige i en ekonomisk kris och att dom inte kommer genomföra politiken om det inte finns resurser för den. Är detta sant?
Först så måste jag påpeka att jag inte tror högern vill försätta Sverige i ekonomisk kris, däremot tror jag inte dom inser konsekvenserna av genomförandet av sin politik. Politiken dom har satt upp i sitt manifest kommer försätta Sverige i ekonomisk kris. Och då menar jag inte i nuläget, jag menar över huvudtaget. Det finns helt enkelt inte i något möjligt universum ett sätt att kombinera alla de saker som dom sätter ut som mål i sitt manifest. Det innebär att 1. dom genomför sin politik och försätter landet i ekonomisk kris, eller så ger dom upp på enormt stora delar av sitt manifest och försätter inte landet i politik. Och det finns inget sätt att veta vad exakt dom kommer prioritera bort och vad dom kommer faktiskt driva igenom. Vi Socialdemokrater vet vad vi vill och vet att vi kan genomföra allt det vi vill. Det är inte en fråga om ifall vi kan genomföra vår politik utan hur snabbt vi kan genomföra den. Att högern säger att dom inte kommer driva sin politik som en ursäkt för att den kommer försätta Sverige i ekonomisk kris köper inte Svenska folket. Särskillt i ett valmanifest ska man ha en politik som går att driva i verkligheten, inte orealistiska högerextrema önskelistor.
Efter det så kommer en man i 30-års åldern fram till Milaw.
DU! Min grabb blev rånad för några månader sedan. Vad gör ni egentligen mot kriminaliteten här i landet?! Men det får man väl inte fråga i detta jävligt präktiga PK samhälle!!!
Vad gör vi egentligen? Jo en hel del! Den senaste 2 mandatperioderna har vi gjort fyra stora reformer när det kommer till kriminalitet. Vi har dekriminaliserat droger, vi har lagt fram den stora skolreformen, den stora arbetsmarknadsreformen och trygghetspropositionen.
Först så vill jag prata om dekriminaliseringspropositionen. Med den så gör vi det enklare för polisen att ta ner kriminella gäng. Eftersom när missbrukare inte längre är rädda för att hamna i finkan när dom söker vård för sitt missbruk och berättat det dom vet om sina drogförsäljare till polisen. Det är kort och gott en reform för att hjälpa missbrukare så dom inte hamnar i en situation där dom är benägna att begå brott, och det är en reform för att hjälpa polisen kartlägga och bekämpa drogligor.
Vår arbetsmarknadsproposition har gjort det enklare för folk att få en trygg och fast anställning och komma in på arbetsmarknaden. Vilket gör så att vi undviker att individer vänder sig till kriminella gäng för att få ett arbete.
Vi har också genom den stora skolreformen. Det är en stor skolreform för att hjälpa alla elever klara sig bättre i skolan och bryta segregation. Med en minskad segregation och en mer kvalitativ skola så kommer som en naturlig konsekvens kriminaliteten minska.
I vår trygghetsreform så har vi också satt upp mål och medel för att anställa 10 000 extra poliser. Bland annat genom höjd lön och genom studieskuldsförlåtning. Över den kommande mandatperioden vill vi fortsätta med preventivt arbete. Vi måste se till att stoppa brott innan dom begås. Det tar formen av att till exempel utöka resurserna till socialtjänsten. Och säkerställa deras möjlighet att ingripa tidigt och preventivt för individer som riskerar att bli kriminella. Det handlar också om att säkerställa ungas möjlighet att skaffa ett jobb eller en meningsfull fritid.
Över den kommande mandatperioden så vill vi höja polislöner och utöka studieskuldsförlåtningsprogrammet för att säkerställa vårt mål av 10 000 extra poliser samt göra den utökade polisnivån mer långsiktig.
Vi vill också göra det enklare att avsluta ett liv av kriminalitet, så att folk inte blir inlåste i kriminalitet. I dagsläget är det svårt att sluta med gängkriminalitet när man väl börjat vilket leder till att gängen får mer kompetens och brott begås som skulle kunna ha undvikit om man hade gett individer möjlighet att hoppa av den kriminella banan.
Det är några av de saker vi vill göra i alla fall.
Jävla mjukisar, det är vad ni är!1!
Asså vad menar du med det? Vi jobbar båda med hårda och mjuka tag, inte bara ett eller det andra. Om vi inte arbetar preventivt så kommer kriminaliteten skjuta i höjden, och det kommer leda till att människor som skulle kunna ha haft ett bra liv hamnar på kriminalitetens väg. Men vi har ju satsat på till exempel fler poliser och vi vill till exempel skapa möjlighet till anonyma vittnessmål för att underlätta rättegångar i väldigt särskillda situationer.
Vi Socialdemokrater är pragmatiker, vi ser vad som fungerar och går på det. Vilket är varför vi är vänster, vilket är varför vi går både med mjuka och hårda tag.
Milaw åker vidare till Linköping, där hon och Allan Palmblad, Norrländska folkets främsta representant, ska hålla tal. Allan Palmblad går upp på scenen till applåder
Allan Palmblad håller tal på ett podie med en affisch. Affischen kommunicerar att Socialdemokraterna har byggt upp det Svenska folkhemmet förr, och efter Bildt och Reinfeldts sönderslagningar så kommer vi bygga upp det igen.
Tack, tack. Ni är allt för snälla, ni har ju inte ens hört vad jag ska säga än och redan känner jag mig precis som hemma.
Jag är här idag för att prata om varför ni bör rösta på Socialdemokraterna och även om ni mest troligen är här för att lyssna på statsministern så får ni nu också lyssna på vad vice statsministern och utrikesministern, också känd som mig själv, har att säga.
Sverige är ett bra land och har varit det länge. Det är inte av en slump det är så. Det är för att generationer av väljare har trott på socialdemokratin och gett oss förtroendet att bygga ett starkt land starkare. För det är så, oavsett vad man tycker om sossar eller vad man inte så är det i mångt och mycket vi som har lagt grunden för det starka samhället och vi är mer än redo att göra det igen.
Att rösta på en socialdemokrat som er riksdagsledamot innebär att ni får någon som kommer att representera er och som inte är mer än ett telefonsamtal eller mail bort, för vi tycker att det är otroligt viktigt att vara hela folkets representant och oavsett vad partiet på riks tycker eller inte tycker så ska ledamoten främst representera sina väljares intressen. Oavsett om vi hamnar i regering eller inte så kan ni lita på att er ledamot kommer att granska regeringen och se till att den sköter sig rätt. Och det här är viktigt. För det är inte alls säkert att detsamma gäller en borgerlig riksdagsledamot. Det har vi sett både under föregående mandatperiod, men även mandatperioden innan dess. Borgerligheten i dagens Sverige klarar inte av att ta ansvaret som krävs för att sitta i varken riksdag eller regering. Vill ni bli representerade, ja då är det folkliga alternativet ert ända val. Och låt er inte luras av partier som Folkpartiet som försöker skrämma i väljare att det här valet är ett val mellan "alla eller några få". För det är snarare tvärtom. Att rösta på Folkpartiet innebär att ni inte vet vad ni kommer få för styre. Vi kan iallafall lugnt säga att röstar ni på oss, och får vi förtroendet som helhet av folket, så kommer vi att fortsätta leda en folklig regering. Med folkpartiet vet man inte om man röstar på konservativa extremister, reformvänliga samhällsbyggare eller något helt annat. Låt inte er röst bli en röst för extremisterna i det konservativa blocket. Rösta folkligt.
Som Socialdemokrater tycker vi att arbetaren ska stå i fokus och vi jobbar ständigt för att lagstifta om förbättrade sociala skyddsnät och för att stärka arbetsrätten. Vi har också under senaste åren försökt stärka facken genom avdragen på fackavgiften som borgarna plockade bort under Alliansregeringen. Vi lovar inte guld och gröna skogar men vi lovar ordning och reda på torpet och till skillnad från högern bevisar vi gång på gång att vi är kapabla att också leverera det. Vill ni verkligen rösta på ett extremistiskt borgarpack som har visat sig fullkomligt odugliga att både regera och opponera? Skulle inte tro det va. En röst på socialdemokraterna är en röst för ett fortsatt stabilt samhällsbygge.
Men nu finns det inte så mycket mer att göra än att välkomna den riktiga stjärnan, anledningen till att ni alla egentligen är här, ingen mindre än rikets statsminister, den socialdemokratiska legendaren, första kvinnliga statsministern, the one and only, Milaw Gekos! En varm applåd för jämlikhetens förkämpe!
Allan applåderar med händerna och vänder sig mot sidan av scenen där en vinkande Milaw kommer gåendes upp på scenen till musiken av Dancing Queen. (Av någon anledning liknar hennes moves väldigt mycket en viss annan politiker)
https://preview.redd.it/qdgfyiyunc451.jpg?width=1280&format=pjpg&auto=webp&s=d90919ebdccb9f234cc2be75416ad5a76ee1f390
Milaw tar mikrofonen
Låt oss bara vara ärliga, det är inte mig ni är här för att se. Ni kom hit för att se Norrlands eldsjäl och nu så är ni besvikna att det är över, men men, jag ska försöka ge lite underhållning.
Kamrater!
Medlemmar av det Svenska folkhemmet!
Vår tid är kommen!
Vi har under det senaste året åstakommit en stor omvändning i Svensk politik, vi har bytt nationell doktrin. Från doktrinen av Bildt och Reinfeldt, där nedskärningar och oansvariga skattesänkningar var vårt nationella motto, till en doktrin där vi bygger upp det Svenska folkhemmet. Där vi investerar i det gemensamma och bryter ned ojämlikheten. Högern säger alltid att dom värnar folkhemmet, men vad är folkhemmet egentligen? Låt mig citera Per-Albin Hansson, som först började uppbyggnaden av det Svenska folkhemmet:
"Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade."
Kamrater, detta är folkhemmet, detta är visionen. Och det är det vi Socialdemokrater kämpar för. Vi skapade stöd för att hjälpa fattiga kommuner kunna finansiera sin välfärd, något som främst gynnade landsbygdskommuner? En reform som är stupt i folkhemstanken. Men kan ni tänka er "Folkhemspartierna" M och KS opponerade sig faktiskt! Hur rimmar det med "I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.". Jag tror vi vet svaret, det gör det inte.
Folkhemsmedlemmar, vi Socialdemokrater har över den senaste mandatperioden byggt Sverige starkare. Vi har är dom som har investerat i välfärden, det är vi som har satsat på de offentliga finanserna och det är vi som har investerat i skolan på allvar. Varje gång vi har tagit steg i vårt arbete så har högern trotsat oss. När vi satsa på skolan kritiserade dom oss för att satsa för mycket, när vi satsa på vården röstade högern nej, när vi gav alla tillgång till kollektivtrafik röstade högern nej. Varje stora välfärdsreform vi lägger fram går högern emot. Så, har dom någon som helst trovärdighet i välfärdsfrågor? Nej.
Det jag vill snabbt nämna är ekonomi. Jag har tjatat om det här många gångar förr och jag kommer tjata om det här igen för det ligger ändå till grunden för Svensk ekonomi. Vill man bygga upp välfärden så måste man kunna finansiera den. Man kan antingen höja skatten och öka välfärden, eller minska skatten och konsekvent minska välfärden. Högern verkar inte förstå detta. Alltid med hänvisning till lafferkurvan. Men det högern inte förstår är att deras ideologi inte fungerar i praktiken. Alltid när den genomförs så misslyckas den. Den misslyckades med Bildt, den misslyckades med Reinfeldt, den misslyckades med Reagan och blir Grodan statsminister så kommer han misslyckas med den med. Så enkelt är det bara. Ett otroligt komplicerat system kan inte reduceras till en enda kurva.
Lite kort vill jag prata om FP. Vad bedriver dom för någon slags valrörelse, jag har hittat dessa valaffischer hela dagen:
FPs affisch där de hånar folket av Östra Sverige.
Vad egentligen säger den här valaffischen? Inget annat än att Östra Sverige behöver ett folkligt alternativ. Och det har dom visserligen rätt i, det folkliga blocket står redo här för att kämpa för Östra Sverige. Dom sa dessutom att denna affisch befäster FP i Östra Sverige. Men jag tycker folket av Östra Sverige förtjänar tydligare besked, besked som faktiskt innehåller konkret politik. Jag har kämpat för Östra Sverige i tre mandatperioder, och jag kommer fortsätta kämpa för Östra Sverige i tre mandatperioder till!
Vi kommer gå längre över den kommande mandatperioden, vi kommer fortsätta med dom stora reformerna! Reformerna för ett starkare, mer jämlikt samhälle! Det är vårt mål! Det är vår vision! Vi kommer att göra så att tandvården blir solidarisk och räknas in på högkostnadsskydded! Alla ska kunna få möjlighet till tandvård om dom behöver det! Det SKA inte vara en klassfråga! För oss Socialdemokrater är det en fråga om principer och pragmatik i en sådan vacker blandning!
Vi kommer att stärka facken! Vi kommer aldrig ge oss tills vi når 100% fackanslutning! Alla ska ha trygghet på jobbet, alla ska ha schyssta villkor och alla ska ha bra löner! Det är vad vi Socialdemokrater står för, det är vår vision, vårt mål. Vi har metoderna, och principerna för att nå dit! Vi Socialdemokrater kommer alltid att sträva mot ett mer perfekt samhälle!
Sveriges återhämtning har bara börjat, nu är det dags att fortsätta, låter återfallet inte hända! Linköping! Jag tror på er!
Publiken jublar i enthusiasm! "Nu kickar vi ut högern från Linköping!" hörs det ropas om från publiken. Och precis när Milaw slutat tala så projiceras Socialdemokraternas nästa valfilm på väggen. Publiken går i taket av enthusiasm. Socialdemokratiska rekrytörer går in i publiken och snappar upp eventuella voluntärer. Milaw däremot åker vidare till Norrköping, där hon börjar sätta upp affischer. Följd av media berättar hon om de olika affischernas betydelse.
https://preview.redd.it/3fdnkbq8wc451.png?width=3508&format=png&auto=webp&s=2505aa99e5796750741b80fcf13c3e7afe220fe8
Norrköping vet vikten av en bra kollektivtrafik, Norrköping har faktiskt Sveriges fjärde bästa kollektivtrafik. Vi Socialdemokrater vill få slut på onödig bilism. Därför vill vi investera stort i Sverige kollektivtrafik, bland annat i Norrköping. Vi kämpar för att alla ska kunna ta bussen, tåget, spårvagnen eller tunnelbanan till jobbet och dit dom vill i Sverige. Det är principiellt en frihetsfråga, friheten att röra på sig här i landet.
https://preview.redd.it/5qzsheetxc451.png?width=3508&format=png&auto=webp&s=c8c19b415e311330ff2694296af41571523efa98
Vi vill i denna affisch poängtera hur det är vi Socialdemokrater som faktiskt levererar statsfinanser som går ihop. Vi har gång på gång levererat överskott i Sveriges statsfinanser och vi kommer fortsätta med det. Vi kommer alltid se till att budgetar, dom ska gå ihop.
https://preview.redd.it/yd9txdpt0d451.jpg?width=413&format=pjpg&auto=webp&s=7a4976e439992758b5112c462adbf708d7c92a88
I denna affisch vill vi poängtera vikten av vår vårdpersonal. Dessa människor är hjältar, som räddar liv varje dag, och bör hyllas på liknande sätt. Vilket är varför Socialdemokraterna bedrivar verkstad. Vi har redan tagit steg för en arbetstidsförkortning inom vården, men vi vill gå längre. För personalen ska beröm och medalj, men också belönas på riktigt för deras stress och hårda slit.
submitted by mincoder to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2019.10.22 18:43 NoBeardMarch Vold og innvandring i Oslo - Jeg har sett på statistikken (2003/2005 - 2018)

Jeg valgte å se litt nærmere på dette fordi det har vært en del tråder om denne saken, og en diskusjonstråd tideligere hvor jeg skrev og stilte meg kritisk til utviklingen som har foregått. Jeg bestemte meg for at det blir for dumt av meg å ralle uten grunnlag så jeg ville prøve i så stor grad som mulig se kun på fakta og hva vi kunne finne ut fra dette. Jeg var enig med OP i at det var en grunn til å bekymre seg over volden men syntes også at det å trekke frem hatkriminalitet var utrolig uansvarlig og en veldig farlig ting å gjøre - spesielt når det var ren og skjær spekulasjon basert på synsing. Det at ofrene er etnisk norske behøver ikke være spesielt i seg selv, da de fleste personer som går på gatene uansett er norske, da er det gitt logisk at de fleste ofre er etnisk norske også. Jeg har i lengre tid vært for en streng innvandringspolitikk, men mener denne burde være faktabasert og ikke basert på følelser. Derfor fikk jeg lyst å lage denne posten.
Så, la oss se på fakta.
Jeg har snoket innom SSB og tatt en titt på kriminalstatistikken. Her brukte jeg hovedsaklig Sosiale Forhold og kriminalitet (SSB).
En kan her se statistikk spesifikt for vold. I alt er volden som er relevant for oss (feks ikke uaktsom kroppsskade, trusler m.m) delt inn i 4 subkategorier - kroppskrenkelse, grov kroppskrenkelse, kroppsskade og grov kroppsskade. Det var vanskelig å finne lokal statistikk i Oslo delt etter år men fant en måte å lete det opp med spørringer kun inndelt generelt for alll vold (med trusler osv). Jeg så også på Oslo versus andre byer.
Først landsoversikten (hele Norge) - 12 494 kroppskrenkelser totalt i 2005 og 12 845 i 2018. Denne har holdt seg ganske stabil. 2 961 tilfeller kroppsskade i 2005 og 1 968 i 2018, her har vi sett en viss gradvis nedgang. Uaktsomt påført betydelig skade eller død er også stabil på rundt 80 siden 05.
Konklusjonen her er at vi nasjonalt ikke har sett noen særlig økning fra og med 2005 på noen voldskategorier som kan kobles sammen med hendelsene i Oslo. Hvis en ser på total antall voldhendelser så ser en en økning (31 498 til 37 461) men dette er forklart ved at en i 2015 begynte å føre nye statistikker som inkluderte trusler og grove trusler. Tar en ikke med disse er det ingen reell stigning i total antall voldsforbrytelser.
Nå - Spesifikt Oslo ->
Disse tallene er lovbrudd anmeldt per 1000 innbyggere, som gjør det lettere å sammenligne. Merk at dette inkluderer trusler og grove trusler, så jeg valgte modellen gjeldende fra 2015, som jeg antar kutter vekk dette.
Hentet fra Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse og sentralitet)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
11,7 12,0 11,3 11,2 11,3 11,9 11,5 11,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11,3 11,8 11,6 10,2 10,4 10,7 10,8 11,3
En kan her se en svært jevn kurve hele 16 år tilbake.
Det gir også mening å se på kriminalstatistikken også for hele landet eksludert Oslo og se om vi har sett en nedgang. En kan selv finne dette på SSB's statistikkbank. Jeg fikk ikke med alle fylkene i screenshottet men vil dere se resten kan dere gå inn på statbank og sjekke selv.
Resultat
En kan se at de andre fylkene også har hatt en ganske stabil kurve, noen økninger og noen nedganger. Omtrent hva en skulle burde kunne forvente. Det som er interessant er at Oslo har høyere andel av vold generelt fra 03 til 2018 - da resten av landet ligger på 7,0 lovbrudd per 1000 innbyggere så ligger Oslo på rundt 11,5. Dette kan være urovekkende, men det er også mulig at hovedsteder generelt vil ha høyere andel lovbrudd enn andre steder - ikke bare på vold men også andre krimstatistikker. Dette kan vi kontrollere ved å se på andre typer lovbrudd en ikke kan knytte til innvandring og se om det finnes en større andel lovbrudd her også.
Generelt i Oslo så har vi 85,0 anmeldte per 1000, resten av landet 60,0. Denne ratioen stemmer overens med voldsstatistikken. Interessant så har Oslo 6,5 trafikklovbrudd per 1000, landets laveste. Etter å ha kjørt i Oslo en del så kan jeg faenmeg ikke skjønne det, sjåførene i Ålesund er ganske mange hakk over den jevne osloborger bak rattet, spesielt i rushtiden. Hvis en ser på Lovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke) så ser en at når størrelsen på byene stiger så stiger også andelen voldslovbrudd per 1000 innbyggere. Dette støtter opp om at større byer vil oppleve mer vold generelt, men forklarer ikke nødvendig Oslos posisjon - her må en isåfall ta et litt grundigere dypdykk i statistikken.
Det er også mulig å se på noe statistikk spesifikt kun for innvandrere. Det er vanskelig å finne statistikk koblet spesifikt mot vold, men jeg fant en interessant artikkel fra en måned siden;
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjonemer-detaljerte-tall-for-siktede-med-innvandrerbakgrunn
Det er et par ting å bemerke seg her. Relevante sitater;
Innvandrere som samlet gruppe utgjør størst andeler av de siktede med hovedlovbrudd innen lovbruddsgruppene Annet vinningslovbrudd (21 prosent) og Vold og mishandling (21 prosent), tett fulgt av Trafikkovertredelser (20 prosent).
Andelen i forhold til befolkning er ifølge SSB's statistikk om innvandrere på rundt 15%, det vil si at 765 108 mennesker regnes under den totale statistikken for "innvandrer" - dette innebærer arbeidsinnvandrere fra alle land men også inklusive flyktninger osv. Dette vil si at 15% av befolkningen står for en 21% andel av voldskriminalitet. Dette er uansett mer relevant i forhold til de siste nyhetene;
Norskfødte med innvandrerforeldre har i de nye tabellene en andel siktede på 1,3, prosent av befolkningen, som ligger tett inntil øvrig befolknings andel på 1,2 prosent. Denne helt ujusterte raten er imidlertid misvisende lav, fordi en stor andel norskfødte med innvandrerforeldre er under 10 år gamle, en aldersgruppe med svært få siktede.
Interessant lesing for den som ønsker å sette seg litt nærmere inn i saken. Norskfødte med innvandrerforeldre er nok de som har vært i nyhetene. Dette betyr at vi enten har en triviell voldsøkning, eller så har vi underrapportering og mangel på å domfelle disse i mye større grad enn en finner ellers for norske ungdommer uten innvandrerforeldre. Begge forklaringene kan muligens holde vann, men dette vil også kreve ytterligere dypdykk i statistikken som jeg ikke har klart å gjøre.
TLDR; Ser vi en voldsbølge i Oslo? Per 2005 - 2018 gjør vi ikke det. Statistikk for 2019 er åpenbart ikke komplett enda. Om vold skulle være et problem måtte det isåfall ha eksplodert i 2019, som jeg ikke kan se statistikk for. Det er også et visst argument for at typen vold det er skrevet om i media foregår i for liten grad til å vise på denne statistikken. Jeg kan forstå dette, men dersom det er 10 hendelser per helg så burde det være ca 500 hendelser året som burde vise på statistikken, iallefall når det er 6000-7000 totale voldhendelser i Oslo i året og spesielt på den landsdekkende statistikken for kroppsskade (3000 i 2005, 2000 i 2018) som jo strengt tatt vi har sett en grei nedgang på.
Forhåpentligvis kan denne tråden gi folk et mer nyansert bilde på denne vanskelige diskusjonen. Jeg inviterer de som deltok i den tideligere tråden å komme med innspill her også, jeg synes dette er en svært viktig debatt å ta - forhåpentligvis kan vi iallefall her være enige om fakta som ligger i bunn. Jeg stiller meg svært åpen til å ha tolket dataene feil - jeg er ingen statistiker og har ikke noe mer peiling enn noen andre her på /norge. Kom gjerne med innspill.
submitted by NoBeardMarch to norge [link] [comments]


2019.10.13 18:05 Canlon VMA: Partiledardebatt i Agenda kl 20:00 ikväll

Idag 2019-10-13 är det dags igen!
Schemat är följande:
Kl. 18.40
Uppsnack
Kl. 20 – 21
Klimatet
Duell: Stefan Löfven (S) – Ulf Kristersson (M)
Migrationen
Duell: Nyamko Sabuni (L) – Jonas Sjöstedt (V)
Kl 21 - 21.15
Aktuellt
Kl 21.15 – 22.15
Delat land
Duell: Annie Lööf (C) – Jimmie Åkesson (SD)
Kriminalitet
Duell: Per Bolund (MP) – Ebba Busch Thor (KD)
Kl 22.13
Eftersnack
submitted by Canlon to sweden [link] [comments]


2017.03.08 12:16 fallenwitt Förslag på partiprogram för nytt "no-nonsense" högerparti

Jag läste med stort intresse Thomas Gürs facebookinlägg från 2014, Markus Johansson Oelandius inlägg samt Jan Sjunnesons blogginlägg om ideér kring ett nytt högerparti (nedan under arbetsnamnet Rak Höger) och har försökt sammanfatta "partiprogrammet".
Utgångspunkter för vidare diskussion, vad skulle ni lägga till/ta bort:

Skisser på partiprogram Rak Höger

Försvar

Ekonomi

Arbetsmarknad

Energi

Rättstat

Skola

Vård

Bidrag

Byråkrati

Invandring

Övrigt

submitted by fallenwitt to svenskpolitik [link] [comments]


2016.09.15 14:44 rettferdighet Spørsmål vedrørende forskjellsbehandling i det norske rettsvesenet til brukere av r/Norge

Hei, Norge! Jeg har lenge fulgt med og «lurket» på denne subredditen, inkludert andre her på reddit, og i dag var jeg nødt til å lage en bruker for å stille dette spørsmålet. Men før jeg stiller spørsmålet ønsker jeg å gi litt bakgrunn for hvorfor jeg mener denne problemstillingen er svært viktig, og vil bli enda viktigere i årene som kommer.
 
Jeg har lenge vært interessert i norsk rettsvesen og rettferdighet, og støtter kampen for juridisk likestilling for alle mulige grupper, majoritet som minoritet. De siste årene har jeg flere ganger sett eksempler på forskjellsbehandling i det norske rettsvesenet, men de to siste årene har det vært totalt fire saker som belyser dette problemet meget skarpt. To av sakene omhandler vold, og de to andre omhandler voldtekt.
 
De to sakene som omhandler vold er henholdsvis voldssaken mot den syriske flyktningen sommeren 2015, og voldssakene i Trondheim som kom frem tidligere i år. Dommen i voldssakene i Trondheim ble nylig avsagt, og er svært interessant i forhold til dommen i voldssaken mot den syriske flyktningen. Det er også interessant å bemerke seg den offentlige reaksjonen på disse to sakene.
 
I begge sakene foreligger det videobevis, opptak gjort med mobilkamera av andre enn selve voldsutøveren.
 
Gjerningspersonen i voldssaken mot den syriske flyktningen ble dømt til 6 måneders fengsel for volden, samt promillekjøring (med inndratt førerbevis) og overtredelse av våpenloven. Han ble også dømt til å betale erstatning for mobilen til offeret, som ble ødelagt. De tre andre guttene som satt i bilen under voldshandlingen ble dømt til henholdsvis 120 dager i fengsel, 90 dager i fengsel og 120 timers samfunnsstraff for medvirkning. I tillegg må også de fire guttene totalt betale 40 000 kroner i erstatning til offeret. Fengselsstraffene i denne saken er så vidt jeg forstår betingede, men dersom jeg tar feil er det fint om noen retter på meg. Saken samlet stor offentlig oppmerksomhet i media og blant offentlige politikere og andre personer, og det ble blant annet holdt støttemarkeringer for offeret og mot vold og rasisme generelt. Videoopptaket av volden som er publisert i artiklene, er sensurert, men man får et inntrykk av hva slags vold som ble utøvet og alvorlighetsgraden.
 
http://www.vg.no/nyheteinnenriks/fire-tenaaringer-doemt-for-namsos-vold/a/23626205/
http://www.vg.no/nyheteinnenriks/krim/tenaaring-filmet-namsos-vold-jeg-angrea/23495176/
   
Gjerningspersonen i voldssakene i Trondheim ble dømt til 5 måneders fengsel, hvorav kun 30 dager ble gjort ubetinget. Ved denne rettssaken er gjerningspersonen tiltalt for flere voldshendelser, hvor minst to av tilfellene ble filmet og lastet opp på sosiale medier. Volden som vises i videoene er voldsom og brutal, og spesielt i videoen som er publisert i artikkelen hos Dagbladet, hvor man kan tydelig se alvorlighetsgraden av volden og resultatene. Det fremgår videre av politiets etterforskning at gjerningspersonen er en del av en gjeng på 8-10 personer med utenlandsk og hovedsakelig afrikansk opprinnelse, og at denne gjengen gjentatte ganger har angrepet og utsatt utelukkende etnisk norske guttemenn for vold og annen kriminalitet, både på skolen og på utesteder. Gjerningspersonen blir ikke dømt til å betale saksomkostningene, og det fremgår heller ikke i artikkelen hos NRK om hvorvidt offeret ble tilkjent erstatning av gjerningspersonen. De andre medlemmene i gjengen, hvorav en stor andel var til stede i videoen av hendelsen i garderoben på skolen, er heller ikke tiltalt eller dømt for medvirkning, annet enn personen som filmet hendelsen. Han mottok et forelegg på 12 000 kroner. Saken har mottatt en moderat medieoppmerksomhet, med få uttalelser blant politikere, offentlige personer, organisasjoner, eller lignende. Det har ikke blitt arrangert markeringer mot det som med gjentatte tilfeller tyder på en rasisme mot hvite mennesker.
 
http://www.dagbladet.no/2016/04/22/nyheteinnenriks/vold/videregaende_skole/trondheim/43973823/
https://www.nrk.no/trondelag/domt-til-fengsel-for-a-ha-banket-opp-medelev-1.13132224 (Opptakene ligger forøvrig blant annet på youtube i usensurert versjon.)
 
I disse sakene vil jeg personlig si at alvorlighetsgraden av volden er svært ulik, og langt mer alvorlig i voldssakene som tok sted i Trondheim. Straffene er også svært ulike, og gjenspeiler ikke det faktum at i den ene saken har man et enkelttilfelle av vold, samt andre mindre (relativt til vold) alvorlige forbrytelser, hvor alle de involverte blir tiltalt og dømt. Den andre saken, hvor det er begått svært grov vold gjentatte ganger, får gjerningspersonen i mine øyne en svært lavere straff, og kun èn av de andre involverte i hendelsene mottar noen som helst juridisk reaksjon.
 
De to andre sakene som omhandler voldtekt, er Hemsedal-saken og en voldtektssak som skjedde det samme året i Oslo-området. De forholdene som grovt sett fremgår av dommen i Hemsedal-saken er som følger: en 18 år gammel jente treffer noen menn i slutten av 20-årene/begynnelsen av 30-årene på fest i Hemsedal. Mennene tilbyr jenta kapsler som inneholder et hvitt pulver, MDMA, som tar imot kapslene frivillig. Kvelden avsluttes i en campingvogn hvor jenta til slutt anklager mennene for å ha voldtatt henne. Bevisene som underbygger voldtektsanklagene er i beste fall ustødige, da det kun foreligger vitnebeskrivelser av taxisjåføren som fraktet mennene og jenta til campingvognen. Som folk flest (bør) kjenner til er vitneforklaringer svært svake i en rettssak, med god grunn. Det er foretatt svært mange undersøkelser hvor vitner til en hendelse blir spurt om å gjengi et hendelsesforløp eller beskrive en angivelig gjerningsperson, og i de aller fleste tilfeller klarer ingen vitner å gjengi situasjonen godt nok til å kunne være pålitelig og identifiserende i en eventuell rettssak. Derimot foreligger det i denne saken bildebevis, hvor minst to av bildene i følge dommen viser jenta som våken og aktiv deltakende i de seksuelle handlingene. Under den angivelige voldtekten, hvor jenta hevder å ha vært bevisstløs, finnes det også bevis for at jenta kommuniserte på Snapchat. Bildebevisene er ikke sterke nok til å fortelle nøyaktig hva som skjedde, men rettsprinsipper ble i saken til slutt korrekt fulgt og de tiltalte ble frifunnet. Dersom man respekterer grunnleggende rettsprinsipper om at tvilen skal komme den tiltalte til gode, respekterer man det endelige utfallet i denne rettssaken. Og i denne saken eksisterer det definitivt rimelig tvil med de nevnte bildebevisene og Snapchat-aktiviteten.
 
Det er interessant å merke seg at de tre mennene i den første rettssaken ble dømt til henholdsvis 6.5 år, 6.5 år og 6 år i fengsel. Totalt ble mennene dømt til 19 år i fengsel. Etter frifinnelsene har saken mottatt ekstrem medieoppmerksomhet, med svært mange uttalelser fra politikere, offentlige personer, organisasjoner, samt utallige artikler og kronikker i nettaviser. For de som er interesserte i videre lesning om denne saken, er dommen offentliggjort på lovdata.no og kan finnes med et raskt googlesøk.
 
Den andre voldtektssaken som hendte sommeren 2014, er av en langt mer tydelig karakter. I denne saken møter en 14 år gammel etnisk norsk jente tre menn med afrikansk opphav på 18, 19 og 21 år i området av en togstasjon. Jenta blir ufrivillig dratt med inn på et tog, hvor hun blir brutalt voldtatt analt og oralt. Voldtektene fortsetter videre utover kvelden på 3 forskjellige steder etter togturen, som karakteriseres som enda grovere enn voldtekten på toget. Da voldtektene blant annet tok sted på et tog foreligger det håndfaste videoovervåkningsbevis av ugjerningene. Jenta sa nei og gjorde klar motstand mot overgrepene, samt opplyste gjerningspersonene om at hun var en 14 år gammel og mindreårig person. Det er i tillegg sikret biologisk bevis da ingen av gjerningsmennene brukte kondom under voldtektene. Det foreligger i denne saken ingen rimelig tvil om gjerningsmennene utførte handlingene eller ikke. Gjerningsmennene tvang også den mindreårige jenta til å drikke alkohol og røyke hasj.
 
Gjerningsmennene dømmes til henholdsvis 17 måneder og 10 måneder i fengsel, den tredje får 344 timer med samfunnstraff. Saken samler liten til ingen medieoppmerksomhet, og naturligvis ingen oppmerksomhet fra politikere eller andre offentlige aktører.
 
https://www.frieord.no/innenriks/bile-mohamed-elmi-18-og-abdirizak-nur-ali-21-domt-for-grove-overgrep-mot-norsk-14-aring/
 
For å sette dette i perspektiv: i Hemsedal-saken, hvor det foreligger rimelig tvil, dømmes de tiltalte i utgangspunktet til totalt 19 år i fengsel før de til slutt blir frifunnet i to rettsomganger. I sistnevnte sak blir de tiltalte dømt til totalt 2.25 år i fengsel og 344 timers samfunnsstraff, med solide og håndfaste bevis på at de voldtok en 14 år gammel jente.
 
Så her kommer mitt spørsmål: Lønner det seg å være en forbryter i det norske rettsvesenet, når forbryteren ikke er etnisk norsk?
   
Jeg mener dette er grove eksempler på forskjellsbehandling i forhold til hvilken alvorlighetsgrad av kriminaliteten som utføres i de forskjellige sakene og hvordan straffeutmålingen er så ute av proporsjoner. Til slutt vil jeg kort snakke litt om hvorfor jeg mener dette er så viktig å diskutere, ikke bare for å sørge for at rettssystemet vårt forholder seg nøytralt og rettferdig her og nå, men spesielt for fremtiden.
 
Det er et kjent faktum at mennesker med europeisk bakgrunn, eller i klartekst hvite mennesker, er en minoritet på verdensbasis, og det i stadig synkende antall. Demografiske analyser og projeksjoner viser at majoriteten av europeiske land, samt land som USA og Canada i fremtiden vil oppleve å få den befolkningsgruppen som i dag er en majoritet, som minoritet. Majoriteten av alle europeiske land vil ha sine etniske befolkninger i minoritetsstatus i perioden mellom 2040-2070. USA vil være tidligere ute, senest i år 2035 vil delen av den amerikanske befolkningen som har europeisk bakgrunn være en minoritet i USA.
 
For Norge anslås etniske nordmenn å bli en minoritet omtrent rundt 2050. Fødselsratene for kvinner i Norge er i dag rett i overkant av 1.7 barn per kvinne. For å kunne opprettholde et befolkningstall, det vil si ingen økning eller reduksjon, behøves det en fødselsrate på 2.11 barn per kvinne. Norge falt under denne grensen i perioden 1974-1975. Siden da har det blitt født færre nordmenn enn det som kreves for å opprettholde befolkningstallet, og på det tidspunktet hadde Norge en befolkning på 4 060 000 mennesker. I dag har vi passert 5 200 000 mennesker. Denne befolkningsveksten er nærmest utelukkende på grunn av en stor innvandring. Noen vil kanskje argumentere for at gjennomsnittlig levealder har økt og at nordmenn lever lenger, men økningen siden 1974-1975 har vært henholdsvis 8 år for menn og 6 år for kvinner. Dette er en økning som ikke forsvarer en så stor befolkningsvekst. Det ville krevd en økning på flere generasjoner i gjennomsnittlig forventet levealder for å kunne forsvare et argument om at innvandringen ikke har vært så stor som man tror med bakgrunn i slike faktorer.
 
Så kommer da spørsmålet: når etniske nordmenn havner i minoritetsstatus, og vil stadig bli en synkende prosentandel av befolkningen, kommer vi til å bli like godt behandlet som minoriteter, som vi har behandlet våre minoriteter? Når vi ser slik forskjellsbehandling i rettssystemet allerede i dag, hvordan kan vi forvente at vår rettssikkerhet vil ivaretas? Vi har eksempler på at dette er et svært relevant spørsmål, jf. behandlingen av hvite mennesker i Zimbabwe og Sør-Afrika.
 
Afrikas befolkning kommer til å ha en enorm befolkningseksplosjon i årene som kommer. Nigeria, med sine 180 millioner innbyggere i dag, er anslått til å nå 800 millioner innbyggere innen år 2100. Flyktningkrisen kommer til å forverre seg, og stadig flere mennesker kommer til å søke seg mot Europa med bakgrunn i en myriade av årsaker. Selv om det fra i dag ville vært en full og total innvandringsstopp, vil etniske nordmenn fortsatt oppleve å bli en minoritet i eget land, da fødselsratene blant de som kommer fra spesielt deler av Afrika og Midtøsten har fødselsrater helt opp mot 7-8 barn per kvinner.
 
Dette ble en lang post, men jeg er svært interessert i å høre synspunktene til brukerene her inne. Jeg vurderer også å poste denne på et større norsk forum, men ønsker å se hvordan tilbakemeldingen blir blant enn mindre brukergruppe og et langt mer oversiktlig format. Jeg setter stor pris på kritikk og innspill i forhold til disse temaene, rettssikkerhet såvel som den demografiske utviklingen. Takk for meg og takk for at du leste!
EDIT: Jeg må bare beklage at jeg ikke fant de konkrete kildene jeg var sikker på at jeg hadde sett tidligere i forhold til befolkningsutvikling, men jeg har likevel noen kilder på demografiske fremtidsutsikter som er verdt å ta en titt på.   http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00002&plugin=1
Norge er inkludert på denne listen. Befolkningstall 2015: 5.177 millioner. 2060: 8.132 millioner. En økning på nesten 3 millioner mennesker samtidig som fødselsratene våre vil holde seg stødig under nivået som kreves for å opprettholde befolkningstallet. Legg det sammen med det faktum at fødselsratene har ligget under dette nivået i over 40 år allerede, samtidig som befolkningstallet har økt med over en million. Det burde ikke være så vanskelig å legge to og to sammen for å forstå at etniske nordmenn i 2060 vil utgjøre mindre enn 50% av befolkningen. Denne utviklingen gjelder for de fleste europeiske land.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Projections_of_population_growth
Verdensbefolkningen øker kraftig i årene som kommer, samtidig som den (etniske) europeiske befolkningen synker. Det vil være en enorm pågang med innvandring til Europa, både legal og illegal.
submitted by rettferdighet to norge [link] [comments]


2015.12.03 19:55 Cartoon_Animal Kära Danmark, eller "Varför vill man inte hjälpa sin bror?"

Hej!
Jag skriver på svenska med förhoppningen att ni vill träna ert sinne för språk. I annat fall får ni googla!
Jag har länge tillhört de svenskar som sett med genans på hur svenska kulturpersoner och politiker använt Danmark som ett varnande exempel i flyktingdebatten, som kallat er rasister och andra okväden för att ni i ert land har valt att föra en mer restriktiv invandringspolitik än oss svenskar. Samma personer har i nästa andetag självgott framställt Sveriges sätt att hantera invandringen som en moraliskt överlägsen modell, ett så enkelt och självklart val att den som kritiserat vårt flyktingmottagande i bästa fall ignorerats och i värsta fall blivit jämförd med er, förfärliga danskar. Samtidigt har man ignorerat de problem som oundvikligen uppstår när integrationen försummas: växande segregation och utanförskap, oroväckande kulturkrockar och misstänksamhet mellan infödda och invandrade.
Sedan ett par år tillbaka är debatten i Sverige dock inte alls lika onyanserad som den var för, säg 7-8 år sedan. Mycket av detta beror på Sverigedemokraternas växande stöd, vilket har tvingat politiker och debattörer att ta människors oro på allvar. Den senaste tiden har den plötsligt ökade flyktingströmmen fått även er danskars värsta kritiker att byta åsikt i frågan - ni som följer nyheterna från Sverige vet säkert att den svenska rödgröna regeringen nu har vidtagit långtgående åtgärder för att begränsa invandringen eftersom situationen anses ohållbar. Sverige har den senaste tiden tagit emot överlägset flest asylsökande per capita i Europa.
Så då undrar ni, är jag inte glad nu när verkligheten äntligen hunnit ikapp oss dryga svenskar? Är det inte dags att erkänna att dansken hade rätt hela tiden?
Jo, visst är jag glad att vettigare människor än Sverigedemokraterna nu tar problemen på allvar och för en konstruktiv diskussion om saken. Men hur skulle jag kunna glädja mig åt det enorma misslyckande som gör att Europa nu vägrar hjälpa så många människor på flykt? Hur skulle någon kunna glädja sig åt det? Anledningen till att så många flyktingar sökt sig till Sverige är naturligtvis inte för det vackra vädrets skull. Det är för att Sverige är ett av få länder som gjort det enkelt för människor att komma hit och få skydd. Om alla länder i EU skulle hjälpas åt efter förmåga skulle det inte vara tal om någon flyktingkris. Då skulle Sverige ta emot ungefär så många invandrare som vi behöver för att folkmängden inte ska minska.
Låt mig förtydliga en sak: Sverige som land står inte inför en kollaps som följd av den höga invandringen. Det känns löjligt att behöva påpeka detta, men det pågår vad jag skulle vilja kalla en högerextrem konspiration på internet som går ut på att västvärlden i allmänhet och länder som Sverige i synnerhet håller på att gå under på grund av invandringen från utomeuropeiska länder. Inget skulle kunna vara mindre sant. Visst har svenska staten nu stora problem med den administrativa och logistiska bördan som flyktingströmmen orsakat. Visst finns det mer långsiktiga problem med integrationen av de som kommit till Sverige. Men de akuta problemen med flyktingmottagandet innebär egentligen bara att vissa satsningar som ingick i regeringens budget nu får skjutas på framtiden. I det stora hela står sig Sveriges ekonomi relativt gott, tack.
Vad gäller integrationen så är, tro det eller ej, Sverige bäst i europa på integration. Fler barn till invandrare vidareutbildar sig här än i övriga Europa, arbetslösheten är ungefär densamma mellan invandrare och infödda med lika utbildningsnivå. Integration tar tid - vi har knappt varit ett invandrarland i mer än 30 år - men att den totalt har havererat är en missuppfattning. Generellt sett blir folk som växer upp här i de flesta avseenden lika svenska som mig, vare sig andra svenskar tycker det eller de själva förstår det eller ej. Den invandrarkultur som finns i delar av svenska städer är inte arabisk, somalisk eller chilensk. Det är reaktionen på att växa upp som svensk med invandrade föräldrar. Det är det första steget i en utblandning som sker i allt större grad för varje generation, och där den härskande, svenska kulturen, naturligtvis är dominant.
Inte heller de mer allvarliga problemen med upplopp i kriminalitet invandrarområden är egentligen tecken på att invandrare inte integreras. Jag vill inte nonchalera människors oro, men kriminaliteten kan snarare tolkas som en klassfråga med inslag av identitetskris hos de barn till invandrare som står med ena foten i föräldrahemmet och andra foten i det svenska samhället. För referens, enligt en statlig svensk utredning är invandrare 2,5 gånger mer benägna att begå brott än svenskar med svenska föräldrar, medan socialbidragstagare är 6,1 gånger mer benägna att begå brott än icke-socialbidragstagare.
Varför skriver jag då detta till er? Det är för att jag har svårt att förstå den skadeglädje som många danskar här, enligt min erfarenhet, ger uttryck för nu när Sverige ställs inför problem. Det är samma skadeglädje som Sverigedemokraternas sympatisörer nu högljutt proklamerar genom frätande sarkastiska kommentarer i varannan tråd borta på /sweden. För visst är det lockande att säga "HA! Vad var det vi sa?" till de svenskar som tidigare spottat åt Danmarks håll. Men övertyga er då om att dessa människors attityd aldrig varit representativa för det svenska folket. Det är klart att det görs stor sak av ordkrig mellan våra länder i både svensk och dansk media.
Vad som däremot varit någorlunda representativt för det svenska folket är en relativt stor vilja att ta emot människor i nöd. Nu är den tiden slut, och jag beskyller EU:s samlade feghet, egoism och cynism för det. Vi fick ingen hjälp när vi behövde det. Danmark är långt ifrån den värsta boven i dramat, jag vet att ni tar emot långt fler invandrare än många andra europeiska länder. Men jag undrar uppriktigt varför Sveriges vilja att göra skillnad i vår del av världen bemöts med ett sådant förakt, en sådan oförståelse och en sådan skadeglädje när vi tvingas ge upp. Hur kan man inte vilja hjälpa sin bror?
As per request: TL;DR - I have long been embarrassed by those swedes calling danes racist because you have a more restrictive immigration policy than us. Immigration is complicated. But theres a widespread misunderstanding, or conspiracy that Sweden is on the brink of collapse due to the high rate of immigrants. Those are not the facts. I do not blame danes for the dilemma Sweden is facing, but I honestly wonder why this problem of ours is met by such schadenfreude among some danes.
submitted by Cartoon_Animal to Denmark [link] [comments]


2014.09.30 14:22 Theis Debatopsamling: Klarer Danmark det godt på grund af eller på trods af velfærdsstaten.

Med kronikken "Vi er i gang med at ødelægge demokratiet" skød direktøren for Saxo bank, Lars Seier Christensen, endnu engang startskuddet til en debat om velfærdsstaten. Problemerne med velfærdsmodellen er, ifølge Lars Seier, groft sagt de tre følgende:
Den kronik fik Politikens opinionsredaktør, Per Michael Jespersen, til stille liberalisterne "fem spørgsmål liberalisterne aldrig stiller"
Det fik straks den liberalistiske tænketank Cepos til at gå i forsvar. Først i debat i Deadline mellem Per Michael Jespersen og Cepos direktør Martin Ågerup. Senere svarede Martin Ågerup også igen med et debatindlæg i Politiken: Danmark havde sin glansperiode, før vi fik velfærdsstaten
submitted by Theis to dkpol [link] [comments]